Organisatie

Wie zijn wij?

Trin Zorg & Welzijn B.V. is een jonge onderneming die zich wil richten op het leveren van goede betrouwbare zorg in het oosten van Nederland. Op termijn zouden wij hier graag een middelgrote speler willen worden. Wij zullen hiervoor ruim de tijd nemen, omdat groei geen op zichzelf staand doel is. Wel is een bepaalde omvang noodzakelijk om levensvatbaar te zijn, het groeien zal echter geleidelijk moeten gaan, omdat het nooit ten koste mag gaan van de zorg.

We zijn ervan overtuigd dat we kunnen groeien en tegelijkertijd kleinschalig kunnen blijven werken. Vanuit de wijk werken en dichtbij de mensen staan is de gedachte. Er zullen kleine teams worden gevormd om de zorgvrager heen. Deze teams staan zo dicht bij de cliënt dat er zowel met het informele als ook met het professionele netwerk een zo goed mogelijke inzet gevormd wordt.

De toekomstige groei hoeft niet alleen organisch te zijn maar kan ook bereikt worden door het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere partijen in de markt. Het zorglandschap is versnipperd en biedt veel kansen tot samenwerken. Wij gaan ervan uit dat er op termijn minder zorgaanbieders overblijven door een natuurlijke selectie en omdat er nu eenmaal een bepaald volume nodig is om te kunnen blijven bestaan. Samenwerkingsverbanden zullen altijd moeten passen in de visie van TrinZorg. Om dit te borgen worden deze samenwerkingen zoveel mogelijk geformaliseerd in een duurzame samenwerkingsovereenkomst.

Organisatie inrichting

TrinZorg is opgericht in december 2018 door Andries Bijmold. In 2019 is Marcel Molenkamp 50% aandeelhouder geworden en samen vormen zij op dit moment de directie. In grote lijnen is de taakverdeling als volgt:

-Andries Bijmold:             Financiën, Automatisering, Personeelszaken, Voorzitter MT.  

-Marcel Molenkamp:     Officemanager, Aanbestedingen, Kwaliteit, Klachtenafhandeling, Secretaris MT.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit 3 toezichthouders. Een van de leden functioneert namens de Cliëntenraad. De raad van toezicht vergadert 4 maal per jaar en ziet toe op het functioneren van de organisatie in het algemeen en de directie in het bijzonder.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënten in de organisatie. Geen individuele belangen, daarvoor zijn de medewerkers en de directie verantwoordelijk. Deze raad staat voor het algemene belang van de cliënten in de organisatie. Zij ziet toe op het managementproces, de kwaliteit, de begroting en de verantwoording vanuit het perspectief van de klant.

De cliëntenraad hoeft niet alleen uit klanten te bestaan, enkele leden kunnen door de raad zelf worden aangezocht, zonder dat zij klant zijn.