Missie en Visie

Missie en Visie

De missie van TrinZorg is het op maat ondersteunen van mensen die zorg nodig hebben, op een betrouwbare en integere wijze. Zorg thuis heeft altijd de voorkeur: dat is laagdrempelig, in de eigen vertrouwde omgeving, samen met mensen die je kent en bovendien met lagere kosten voor de maatschappij.

De zorgvrager moet de regie hebben, de zorgverlener moet zoveel mogelijk rekening houden met zijn/haar mogelijkheden en wensen.

Trin Zorg & Welzijn is een bedrijf dat is opgericht in december 2018. Het is een zorgonderneming die betrouwbaar, integer, cultuursensitief en decentraal is. De producten die TrinZorg levert zijn persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en dagbesteding. Vanuit de gedachte dat onze missie alleen kan werken als er een stapsgewijze groei is zijn we hiermee begonnen in Enschede en Almelo. Op middellange termijn willen we de zorg uitrollen in de overige gemeenten van regio Twente.   

Betrouwbaar

TrinZorg wil betrouwbaar zijn voor de klanten: doen wat je zegt, en daarin de cliënt centraal stellen: wat heeft hij of zij nodig. Ook voor het personeel wil TrinZorg vooral betrouwbaar zijn.

Integer

TrinZorg wil Integer zijn. TrinZorg wil winst maken en wil een opbrengst uit de investering, maar dat kan, dat moet integer. Geld voor de zorg moet besteed worden aan zorg. Wij van TrinZorg vinden dat van essentieel belang want wij zien te veel praktijken in onze omgeving die niet integer zijn en waar vooraleerst geld wordt verdiend en daarna pas zorg verleend.

Cultuursensitief

Het management van TrinZorg staat volop in de multiculturele samenleving. Er zijn daardoor veel contacten met Turkse en Syrische organisaties en hun achterban. Omdat in de toekomst een toestroom uit die hoek daardoor waarschijnlijk is, wil TrinZorg daarop inspelen. Naast deze focus willen we vooral een goede mix in ons cliëntenbestand. Mensen uit verschillende culturen en met verschillende achtergronden kunnen zo van elkaar leren waardoor zelfredzaamheid bij alle betrokkenen gestimuleerd wordt. Ook als organisatie willen we hierin zelflerend zijn: wat bij de ene groep wordt geleerd kan zo bij andere groepen worden toegepast.

Decentraal

Niet de directeur, maar de zorgverlener kent de klant en zijn of haar behoefte. Daarom moet de zorgverlener en zijn of haar leidinggevende zoveel mogelijk van de regie over werk en zorg in handen hebben.

TrinZorg is qua omvang een kleine organisatie. Dat betekent dat de Governancecode Zorg 2017 niet integraal hoeft te worden toegepast. Uiteraard worden de principes en de praktische bepalingen van de Governancecode Zorg 2017 zoveel mogelijk gehanteerd.

Het leveren van goede zorg staat te allen tijde voorop. De zorg moet voldoen aan de professionele eisen waarbij de behoeftes, wensen, ervaringen en belangen van de cliënt centraal staan. Alle afspraken over de zorg- en dienstverlening worden schriftelijk of digitaal vastgelegd in een zorgplan.

Wij kiezen er bewust voor om geen zorg te bieden aan cliënten:

  • Met ernstige agressieproblemen;
  • Met zware psychiatrische problematiek;
  • Die ernstig verslaafd zijn aan alcohol en/of drugs;
  • Die kampen met sterke suïcidale neigingen;
  • Die jonger zijn dan 18 jaar oud;
  • Waarbij de veiligheid van onze zorgverlener(s) niet gewaarborgd kan worden (zoals bedreigingen, onveilige situaties, seksuele intimidatie);
  • Waarbij sprake is van onvrijwillige zorg.

De werkwijze van TrinZorg is vastgelegd in een kwaliteitshandboek. Dit handboek is opgezet volgens het huidige ISO 9001. Het vormt een integraal onderdeel van onze organisatie. De directie van TrinZorg draagt, vanuit de volle overtuiging dat de kwaliteit van de dienstverlening en de totstandkoming daarvan belangrijk is voor de klanttevredenheid en de continuïteit van de organisatie, de verantwoordelijkheid om een kwaliteitscultuur binnen TrinZorg te stimuleren, daarin een voorbeeldrol te vervullen en daarvoor de vereiste methodieken en instrumenten te installeren die nodig zijn om de kwaliteit te borgen. De directie nodigt alle klanten, samenwerkingspartners en medewerkers uit om feedback te geven op de uitvoering van werkzaamheden en suggesties te doen voor verbeteringen.

Alleen de intrinsieke motivatie en wil om voortdurend de goede dingen te doen en deze goed te doen zorgt ervoor dat kwaliteit een levend begrip wordt.