Diverse informatie m.b.t. (potentiële) cliënten

Ons zorgaanbod

TrinZorg biedt persoonlijke verzorging, verpleging, dagbesteding en maatschappelijke begeleiding aan voor ouderen en licht gehandicapten in Twente. In het bijzonder in Almelo, Hengelo en Enschede. We hebben enkele dagbestedings- en opvanggroepen speciaal voor Turkse Nederlanders.

Deze zorg wordt vanuit de WMO en de Wlz betaald. Hiervoor betaalt u NIETS aan ons. Als uw zorg door de WMO (de gemeente waar u woont) wordt betaald moet u alleen de standaard eigen bijdrage betalen. Die bijdrage betaalt u aan het CAK; voor 2024 bedraagt die Euro 20,60 per maand.

Wachtlijsten kennen we niet; we hebben voldoende medewerkers in dienst om alle zorg te bieden die van ons gevraagd wordt. We verwachten dat dat voorlopig ook zo blijft.

Cliënttevredenheid

Elk jaar houden we een enquête om de cliënttevredenheid te meten. Wij scoren hier goed op, het eindcijfer in 2023 was een ruime 9. Dat heeft onder andere te maken met de kleinschaligheid van onze organisatie. Er is altijd veel tijd en aandacht voor elke cliënt.

TrinZorg laat zich bijstaan door een cliëntenraad. Voor informatie hierover verwijzen wij u naar het kopje Cliëntenraad elders op deze website (www.trinzorg.nl/clientenraad/).

Onafhankelijke cliëntondersteuner

U heeft recht op cliëntondersteuning als u een indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor zorg uit de Wet langdurige zorg.

Onafhankelijke cliëntondersteuners denken met u mee hoe u de zorg die het beste bij u past, goed kunt organiseren. De cliëntondersteuning is vooral gericht op de versterking van uw positie, zodat u weloverwogen keuzes kunt maken over uw zorg. Een cliëntondersteuner staat naast u, denkt mee (los van alle partijen) en betrekt waar mogelijk uw sociale netwerk (bijvoorbeeld familie, mantelzorgers en vrijwilligers) bij het zoeken naar oplossingen. De cliëntondersteuner kent het zorgaanbod in uw buurt.

U kunt voor ondersteuning zowel bij het zorgkantoor terecht, als bij een onafhankelijk cliëntondersteuner:

  1. Zorgadviseurs Menzis: afdeling zorgadvies of afdeling pgb. Als u een (ondersteunings-)vraag heeft die specifiek betrekking heeft tot mantelzorg, kunt u ook een beroep doen op hun mantelzorgmakelaars;
  2. Onafhankelijk cliëntondersteuners (externe partijen): U kunt zelf kiezen van wie u cliëntondersteuning wilt ontvangen en rechtstreeks contact opnemen met de betreffende organisatie:
    1. SCOT (in regio Twente)
    2. Zorgbelang en MEE (landelijk);

Cliëntvertrouwenspersoon

U heeft recht op een cliëntvertrouwenspersoon. De cliëntvertrouwenspersoon helpt u bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Deze ondersteuning is gratis voor u.  Mocht u hier behoefte aan hebben dan kunnen wij u hiermee in contact brengen.