Dienstverlening

Dienstverlening TrinZorg

TrinZorg is een zorgonderneming die zich in eerste instantie beperkt tot het aanbieden van persoonlijke verzorging, verpleging, individuele begeleiding en dagbesteding voor zover dit valt onder de WMO en de WLZ. Wij doen dit in de gemeentes die vallen onder Samen Twente.

TrinZorg richt zich daarbij met name op de Turkse en Syrische gemeenschap zonder daarbij andere groepen uit te sluiten. Sterker nog, een gezonde multiculturele mix verdient de voorkeur.

TrinZorg richt zich met haar werkzaamheden op het leveren van Ondersteuningsbehoefte 1 (de cliënt heeft behoefte aan praktische ondersteuning) en Ondersteuningsbehoefte 2 (de cliënt heeft behoefte aan ondersteuning bij praktische taken en in het voeren van de regie).

De volgende activiteiten worden verricht:

  • Thuisbegeleiding
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Dagbesteding

Doelgroepen

Allereerst mag het duidelijk zijn dat iedereen ongeacht zijn/haar achtergrond zorg geleverd kan krijgen mits er voldaan is aan alle voorwaarden. Wel ligt zoals eerder gezegd onze belangrijkste doelgroep in de Turkse en Syrische gemeenschap. Daar verwachten wij in de komende jaren met name een groeiende zorgbehoefte. Bij de zorgverlening is er aandacht voor achtergrond en etniciteit, waarbij voorop staat dat ook deze groep deel uitmaakt van de Nederlandse samenleving.

TrinZorg richt zich in eerste instantie met name op het leveren van zorg in de gemeenten die zich hebben aangesloten bij Samen Twente. TrinZorg heeft daarmee voor de WMO een overeenkomst gesloten. Daarnaast hebben we ook een overeenkomst met de gemeenten Almelo en Hof van Twente. Omdat we nieuw zijn willen we stap voor stap uitbreiden. Immers het leveren van kwalitatief goede zorg staat voorop en niet groei.

TrinZorg zal zowel rechtstreeks zorg aanbieden als ook via onderaanneming. Dit om voldoende dekking in ons werkgebied te krijgen.